top of page

KOSTEN
Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend, duurt een half uur en is kosteloos. Voor het intakegesprek en verdere gesprekken wordt € 82,50 per uur in rekening gebracht. Intakegesprek en verdere afspraken duren een uur.

VERGOEDINGEN EN VERZEKERING
Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor 
wordt psychosociale therapie mogelijk deels vergoed door je zorgverzekering, afhankelijk van je aanvullende zorgpakket. Om te weten hoeveel je per consult vergoed krijgt kun je het best contact opnemen met je zorgverzekeraar, of je kunt klikken op de deze link naar een overzicht van vergoedingen voor het jaar 2024. Er wordt geen aanspraak gemaakt op je eigen risico.

Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Wel vind ik het wenselijk dat je huisarts op de hoogte is zodat er een goede samenwerking kan plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit enkel met instemming van jou. 

Mochten de kosten je belemmeren om in therapie te gaan, neem dan contact op zodat we mogelijkheden kunnen bespreken. 

BETALING

Consulten worden direct met pinbetaling afgerekend, waarna een digitale factuur verstrekt wordt zodat deze zelf bij de zorgverzekeraar ingediend kan worden. Bij verhindering graag minimaal 24 uur van tevoren contact opnemen. Niet tijdig afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. 

CODES

Registratienummer NFG: 9176
Registratienummer RBCZ: 200545R

AGB code persoonlijk: 90108987

AGB code praktijk: 90067998
KvK nummer: 
77784480

Deze registratienummers en codes worden ook vermeld op de factuur.

PRIVACY
Jouw privacy vind ik belangrijk. Je kunt hier lezen hoe ik met persoonlijke gegevens omga.

GEDRAGSCODE EN KLACHTENREGELING

Ik ga met grote zorgvuldigheid om met jou en wat je met mij deelt. Wanneer je toch niet tevreden bent over mij, mijn werk of hoe ik met je omga, laat me dit dan weten. Ik sta open voor je feedback en wil graag met je zoeken naar hoe we je ervaring kunnen verbeteren.

Wanneer we er dan nog niet uitkomen kan je bij de NFG terecht. Via deze link kun je lezen hoe dit werkt.

Praktijk Illumin valt onder complementaire hulpverlening en is aangesloten bij de NFG en het RBCZ:

RBCZ-logo_CMYK_payoff.jpg
exploringtheland.jpg
bottom of page